ແຈ້ງການເຖິງບັນດາລູກຄ້າທີ່ນັບຖືແລະຮັກແພງ:ເລື້ອງວັນພັກກຸດຈີນ,ເນື່ອງໃນໂອກາດກຸດຈີນຈະມາຮອດນີ້ທາງສາງຈີນຈະເລີ້ມປິດຮັບເຄື່ອງໃນວັນທີ16/1/2020-2/2/2020,ຈະເປີດຮັບເຄື່ອງປົກກະຕິໃນວັນທີ3/2/2020ແລະບໍລິສັດ58Snailຂອງເຮົາຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ24/1/2020ແລະຈະເລີ້ມເປີດປົກກະຕິໃນວັນທີ03/2/2020ຈື່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ນັບຖືແລະຮັກແພງຊາບທົ່ວເຖິງກັນ